Trädgårdsdesign

Varför trädgårdsdesigner?
Addera design. En trädgårdsarkitekt eller trädgårdsdesigner skapar trädgårdar där hänsyn tas till platsens förutsättningar, huset stil och dina önskemål. Trädgårdsdesignern ser till helheten i trädgården oavsett stil så att det blir en bra balans mellan växter, hårdgjorda ytor och fasta konstruktioner. De flesta vill ju dessutom ha en lättskött trädgård.

Varför Anna på add:design?

Jag är bra på att omsätta idéer och önskemål till konkreta planer och ritningar. Jag älskar att se nya trädgårdar växa fram och brinner för bra planer med en tydlig helhet, för jag vet att det skapar platser att njuta på oavsett stil och oavsett om trädgården tillhör en villa, gård, bostadsrättsförening eller ett hotell. Erfarenheten och kunskapen får du på köpet. Addera design helt enkelt.

Planera trädgård

En detaljerad planering av villaträdgård börjar med ett möte i din trädgård. Detta ligger sedan till grund för en illustrationsplan, 3D-ritningar, planteringsplaner, skötselplan, markplaneringsplan, bygglovshandlingar, konstruktionsritning, växt- och materiellistor, allt beroende på vad ni behöver. En detaljerad planering av en villaträdgård ger all den informationen som ni eller en anläggare behöver för att anlägga er drömträdgård på ett effektivt och hållbart sätt. Att planera en trädgård kräver resurser. Låt en unik trädgårdsdesign och tydlig planering ligga till grund för arbetet av er drömträdgård.

Illustrationsplan

Illustrationsplan startar med analys av utgångsläget och er vision i den egna trädgården. Resultatet blir en skalenlig illustrationsplan, en planritning, som ligger till grund för anläggning eller utveckling av tomten. Illustrationsplanen innehåller såklart höjder, växt- och materiallistor och annan information som ni behöver för att påbörja utvecklingen av trädgården. Illustrationsplan är perfekt för dig som vill en konkret plan att arbeta efter.

Trädgårdskonsultation

En trädgårdskonsultation fördelar fokus mellan funktion och estetik och är en vanlig tjänst vid både nyanläggning och i den befintliga trädgården. Trädgårdskonsultation helt efter era önskemål i hela eller delar av trädgården. Vi hjälper er hitta konkreta lösningar direkt på plats.