Inredningsdesign

Vi erbjuder inredningsdesign i syfte att höja både livskvalité och det ekonomiska värdet av er bostad. Vi utför uppdrag från rådgivning inför små förändringar till koordinering av helhetslösningar, allt efter era önskemål och bostadens förutsättningar.

Planera inredning

En detaljerad planering börjar med ett möte i din trädgård. Detta ligger sedan till grund för en illustrationsplan, 3D-ritningar, planteringsplaner, skötselplan, markplaneringsplan, bygglovshandlingar, konstruktionsritning, växt- och materiellistor, allt beroende på vad ni behöver. En detaljerad planering ger all den informationen som ni eller en anläggare behöver för att anlägga er drömträdgård på ett effektivt och hållbart sätt. Att planera en trädgård kräver resurser. Låt en unik trädgårdsdesign och tydlig planering ligga till grund för arbetet av er drömträdgård.

Illustrationsplan

Illustrationsplan startar med analys av utgångsläget och er vision i den egna bostaden. Resultatet blir en skalenlig illustrationsplan (planritning) som ligger till grund för anläggning eller utveckling av trädgården. Den innehåller så klart mått, markplaneringsplan samt växt- och materiellistor.

Inredningskonsultation

Inredningskonsultation helt efter era önskemål i hela eller delar av bostaden. Vi hjälper er hitta konkreta lösningar direkt på plats.