INREDNINGSDESIGN :
OM KONTAKT :
TRÄDGÅRDSDESIGN BLOGG : : : FOTO
Jag erbjuder trädgårdsdesign i syfte att höja livskvalitén, stilen, nyttjandegraden och det ekonomiska värdet. Alla uppdrag från rådgivning inför små förändringar till planering, växtförsäljning och koordinering av helhetslösningar inom trädgårdsarkitektur.

add: design erbjuder trädgårdskonsultation på plats i din trädgård. En konsultation innehåller analys av utgångsläget och er vision, rundvandring, samt en skiss som ligger till grund för fortsatt arbete med växt och materielförslag. En trädgårdskonsultation kan många gånger hjälpa dig att tydliggöra dina egna idéer och tankar samt sätta fokus på funktion, estetik och känsla.

 

En detaljerad planering innehåller ovanstående moment men också mätning, beräkning, design, och funktionsplaner. Detta ligger sedan till grund för en detaljerad illustrationsplan, planteringsplan, skötselplan, anläggningsplan, konstruktionsritning, kostnadsförslag, växt- och materiellistor- helt beroende på vilka dokument ni önskar för att enkelt nå önskat resultat!

 

En detaljerad planering ger all information som ni eller en anläggare behöver för att anlägga er drömträdgård på ett effektivt och hållbart sätt! Här finns det både pengar och tid att spara! Att göra en trädgård kräver resurser. Låt en unik, designad och tydlig plan ligga till grund för arbetet!

Vill du ha en ”nyckelfärdig” trädgård som nyttjar tomtens yta på bästa sätt? Eller kanske en uppvuxen trädgård på kort tid? Jag leder arbetet till en färdig trädgård!

*En genomtänkt och välskött trädgård kan öka husets värde med 13 % eller i genomsnitt 395 000 kr. Varje åtgärd ger 2,8 kronor tillbaka per investerad krona i ökat fastighetsvärde vid en försäljning. (Källa: Kairos Future/Husqvarna global Garden Report 2011) Förutom dessa fakta vill du säkert ge din tomt ett högre värde för din och er skull!

COPYRIGHT - ADD DESIGN 2016